LUCHTKASTEELEN.

Is door een onvoorzienen stoot
Uw kaartenhuis uiteengevallen,
de ramp is niet zoo bijster groot,
En overkomt ons beurtlings allen.
En hebt ge in nieuwen huisbouw zin ó
Welnu, de kaarten zijn behouÍn;
Daar zitten nog veel huizen in,
Die gij maar hebt voor ít bouwen.

Naar R‹CKERT.

Ingezonden op: 19 July 2001