AAN DR. MATTHIJS DE VRIES,

OP ZIJN FEESTDAG.

Den Kenmer Vries, mijn stad- en schoolgenoot en vriend,
Die vijfentwintig jaar den tabberd heeft gedragen,
Maar levenslang de zaak der Moedertaal gediend,
En t Vaderland versierd van d opgang van zijn dagen,
Zij op dees schoonen dag, uit eensgestemd gemoed,
Mijn heilwensch toegebracht en feestelijke groet.


Ingezonden op: 19 July 2001