MEGA TO THS EUEBEIAS MYSTHRION.

1 Tim. 3: 16.

O grootste der Verborgenheden,
Die tot godzaligheid geleidt:
God openbaarde hier beneden.…
Zich in het kleed der sterflijkheid,
Is, gerechtvaardigd in den geest,
Van ’t englendom gezien geweest!

Hij is gepredikt allen volken:
De wereld heeft in hem geloofd;
Hij voer ver boven lucht en wolken
Ten hemel, als ons heerlijk hoofd;
O Grootste der Verborgenheên.
Ons heil staat vast, in U alleen!


Ingezonden op: 19 July 2001