„ALLE MENSCHEN ZIJN LEUGENAARS.”

Psalm CXVI: 11.

„ De Schrift tot leugenaar te maken
Is zondig,” predikt Gijs vol vuur,
En liegt maar toe met stijve kaken,
Tot grooter glorie der Schriftuur.


Ingezonden op: 19 July 2001