AAN MIJN ZOON.

MET EEN UURWERK.

Zoolang uw levensdag mag duren,
Dit is mijn bede,
Wijze u dit werk gezegende uren,
En welbestede!


Ingezonden op: 19 July 2001