MINUUTWIJZER.

Met zestig afgepaste schreden,
Doorloopt de wijzer op de plaat
Den cirkel, dien hij nooit verlaat
Dan is ons weer een uur ontgleden,
Gelijk de luide hamerslag
Op t klokmetaal ons melden mag.

Hoe snel, hoe schielijk is t vervlogen
Voor die genoot; maar voor die bang
Verbeidde of leed, wat duurde t lang!
Wat stelt de wijzer ook voor oogen?
Den tijd? Een denkbeeld is t alleen;
Genot en smart zijn werklijkheen.

Het is niet met een maat van uren,
Maar met de maat van lief en leed,
Dat elk van ons dat leven meet,
Dat wij verslinden of verduren
En elke dag is lang of kort
Naar dat wat ondervonden wordt.


Ingezonden op: 19 July 2001