MORALE INDÉPENDANTE.

Hen, die in alle christenlanden,
In onzen tijd,
De hand slaan aan de dierste panden,
En, zonder spijt,
De zeedlijkheid wijsgeerig moorden,
Verstaat en leest een klein getal,
Nochtans de weergalm van hun woorden
Is overal.
Het standpunt, zij zich op plaatsen
Is ver en hoog;
’t Vlak, waar hun woorden van weerkaatsen,
Onttrekt zich ’t oog;
Maar, duizendwerf vermenigvuldigd
Met dof gerucht,
Wordt als orakeltaal gehuldigd
Die stem der lucht. 


Ingezonden op: 19 July 2001