NEDERLAND EN AMERIKA.

OOK EEN TOEPASSING.
Wanneer men daar (In Amerika) sprak van Nederland, sprak men als van een roemrijk land door zijn verleden, en van een land dat tegenwoordig slechts bekend is door Schiedam. Hierop make ieder de toepassing.
     Dagblad-rapport van eene bij een openbare gelegenheid gehouden Redevoering.
Het Neerland dezes tijds, aan de overzij
Alleen bekend door zijn jeneverstokerij!
En moet dit tegen Nederland bewijzen?
Of toont het Uncle Samís liefhebberij?
Hoe ít zij, onwetendheid is nooit te prijzen,
Toch was er menig onzer beter aan,
Wist hij wat minder van dí Amerikaan. (*)

Ingezonden op: 19 July 2001