NIEUWSTE DICHTSCHOOL.

„Dit is het nieuwste nieuws, in spijt van wien het grieve:
In naam van wetenschap, ontwikk’ling, kunstgevoel,
Is bestialiteit te schilderen ons doel;
Zoo volgen wij natuur…” Dat’s waar; ten minste de uwe.

1879.


Ingezonden op: 19 July 2001