NIEUWE STIJL.

Ministers plachten af te treden;
Zij mogen weggaan luidt het heden;
Zich uit de voeten maken hiet
Het zelfs bij een, die niets ontziet.
Zoo spreekt, zoo schrijft men naar uw regel,
Hof van Jan Vlegel!


Ingezonden op: 19 July 2001