NIEUWSTE STIJL.

Jan Salie speelt niet meer den baas;
Hij maakte voor Jan Vlegel plaats;
Hoe plomper nu, hoe fraaier.
De ruwste taal, de platste spraak
Is naar den welbekenden smaak
Van boef en oproerkraaier.
Weg met den liksteen en de vijl!
Wij hakken met de grove bijl.


Ingezonden op: 19 July 2001