NOBLESSE OBLIGE.

Devies van de Hertogen de Lévis.

NOBLESSX.OBLIGE. — Groot de GROOTE, die ’t beseft! —
Maar klein de KLEINE, die ’t hem voorhoudt! Hij verheft
Zichzelf, of zoekt zijn voordeel te bejagen
En d’ arend, dien hij vleit, tot leg-hen te verlagen.

Febr. 1877.

Ingezonden op: 19 July 2001