NON TALI AUXILIO.

Beeld u niet in, de waarheid te beschermen,
Te dekken, of te waapnen! Noodloos werk.
Ze is, naakt, gezond en, on-gewapend, sterk.
Gij hoont haar door u over haar te ontfermen.
Ze is onbevreesd, onkwetsbaar, en geen kind.
Een vijand is haar nutter dan een vrind.


Ingezonden op: 19 July 2001