NOODWENDIGHEID.

„Noodwendigheid regeert; geen Wijsheid; maar ik ben
De Wijsheid, ik, die de Noodwendigheid erken.”


Ingezonden op: 19 July 2001