NU EN DAARNA.

(FRANCIS RIDLEY HAVERGAL.)

Nu, het zaaien; nu de tranen;
Hard gewerkt en lang gewacht;
Maar daarna, de gouden granen
Juichende in de schuur gebracht.

Nu, t meedoogenloos besnijden,
t Scherpe mes door rank en loot;
Dan, des Meesters zoet verblijden
Bij de vruchten veel en groot.

De in-plons nu, het overstelpen,
. t Blijdling tasten, lang of kort;
Dan, t kleinood der parelschelpen,
Dat des duikers losprijs wordt.

Nu, t nauwlettende behouwen,
t Zwaar verwerken van de stof;
Maar daarna, t volmaakt aanschouwen
Van het heerlijk koningshof.

Nu, het stemmen van de snaren;
Wan- bij wanklank, anders niet;
Dan het grootsch ten hemel varen
Van het halleluja-lied.

Nu, de strijd, het sterk verweren,
t Bloedig worstlen, bang en zwaar;
Dan, het vreedzaam triomfeeren.
En de kroon der eere op t haar.

Nu, een donkre school doorkropen,
Tucht en les naar lust noch zin.
Dan, de hoogste werkplaats open,
En des Meesters woord: Treed in!


Ingezonden op: 19 July 2001