ONDERWERPING MET VOLHARDING.

In Godes hand te geven
Lot, uitzicht, hoop, en wensch,
In dit afhanklijk leven,
Is wijsheid in den mensch.
In Godes hand te laten
Wat eens haar werd betrouwd,
Is wijsheid boven maten,
Die zelden wordt aanschouwd.


Ingezonden op: 19 July 2001