ONTWIKKELINGS-THEORIE.

„Ontwikkling!” roept men. „Uit het leelijke het schoone.
„’t Goede uit het kwade; en de waarheid uit bedrog,
„Zoo is ’t, en anders niet.” Ik echter twijfel nog,
Totdat hij, die ’t beweert, het door zichzelven toone.


Ingezonden op: 19 July 2001