VERSCHILLEND OORDEEL.

A.

Wat zegt gij van dit heerlijk stuk?

B.

Om mij te stichten, veel te druk;
Veel te hartstochtlijk, om te ontroeren;
Om schoon te wezen, te vol pracht.

A.

Mij mocht het aan mijzelf ontvoeren!

B.

Goed! Maar waar heeft het u gebracht?


Ingezonden op: 19 July 2001