OOST, WEST, THUIS BEST.

In hoven en hoeven,
               in Oost of in West,
Moog t goed zijn te toeven:
               te huis is het best.
Geen plekje zoo heilig,
               Geen kerk of geen kluis
Zoo vreedzaam en veilig
               Als t vreedzaam Tehuis.
t Zij prachtig in t Oosten,
               t zij heerlijk in t Zuid;
Natuur sprei er schatten
               en wonderen uit;
Het goud moge er lokken,
               de wellust, of de eer;
Genot moge er veel zijn:
               Gemis is er meer.
Tehuis zijn mijn schatten,
               mijn eer, en mijn lust;
Mijn smaaklijkste maaltijd,
               mijn rustigste rust.
De bloem in mijn venster,
               het vuur op mijn haard
Zijn al uw tooneelen
               en lustoorden waard.

Ingezonden op: 19 July 2001