OPENLIJK VERLOOFD.

AAN

Voor Gods en aller menschen oogen
De liefde, die hun hart verheugt,
Te erkennen met een fiere vreugd:
Driewerf gelukkig zij die t mogen!
Zij t zoet geheim zoo zoet als t mag;
Een groot geluk wil klaren dag.

Die klare dag is aangebroken;
Die schoonste zon is opgegaan;
De nachtegalen heffen aan,
En alle rozen zijn ontloken
Op t pad, ontsloten voor uw voet,
Waar oog en hart u blij begroet.

Smaak uw geluk met volle togen,
Verbeidende den blijden stond,
Waarin een heilig echtverbond
Het gaat voltooien en verhoogen;
En zorg, lief Paar! dat ieder weet
Hoe wijs de keus was, die gij deedt.


Ingezonden op: 19 July 2001