OPGEBLAZEN.

De kennis, ja, maakt opgeblazen,
Met liefde niet gepaard;
Maar de opgeblazenheid van kennis-looze dwazen
Is van den ergsten aard.


Ingezonden op: 19 July 2001