OPSCHIK.

Draag niet edelsteen bij steen!
Veelheid maakt waardij geringer.
Eéne diamant alleen
Geldt voor echt aan uwen vinger.
Waar zij schieten straal bij straal,
Zal de nijd hen altemaal,
Schoon zij uit Golconda waren,
Voor geslepen glas verklaren.

Naar RÜCKERT.

Ingezonden op: 19 July 2001