GEEN OPSTANDING, NOCH ENGEL, NOCH GEEST.

HAND.23:8.

Ontzettend, Hein! wat zijt gij knap!
Wat door die knappe Sadduceeuwen
Geleerd werd voor pas achttien eeuwen,
Leert ge ook, maar! als de vrucht der nieuwste wetenschap.


Ingezonden op: 19 July 2001