OVER T PAARD TILLEN.

Uw nauwgezetheid is beducht
Mij over t paard te tillen.
Maar is er iets dat u belet
Dat gij mij in den zadel zet?
Gesteld dat gij t zoudt willen.


Ingezonden op: 19 July 2001