PLASTISCH.

Gij schildert, meent ge, en stelt voor oogen.
Zou dit iets op mijn hart vermogen?
Daar s weinig kans toe, beste man!
Met uw tableaux maar niet vivants.


Ingezonden op: 19 July 2001