PSYCHOLOGIE.

Verhef geen psychologen!
Nakomers al te maal.
Voorganger in mijn oogen
Is hier alleen de Taal.


Ingezonden op: 19 July 2001