QUANDOQUE BONUS DORMITAT HOMERUS.

„Dat zelfs Homerus somtijds inslaapt” is gezegd
Door Flaccus; maar, mijn hemel! geeft dit recht
Aan die nooit wakker zijn en iedereen doen slapen,
Zich ook al aan den naam van dichter te vergapen?
Het schijnt zoo. Menig rijmwerk onzer eeuw
Voere op den titel niet: GEDICHTEN, maar: GEGEEUW.


Ingezonden op: 19 July 2001