RE NON VERBIS.

t Geloof in liefde werkzaam! roept ge altijd.
Zoo is t; en t helpt niet dat gij spraakzaam zijt.


Ingezonden op: 19 July 2001