ROL CREňEREN.

De stervling schept zijn rol op ít schouwtooneel van ít leven,
En speelt haar goed of slecht. Toch was zij hem gegeven.


Ingezonden op: 19 July 2001