BIJ EENE SCHOONE DOODE.

Nog zoo veel schooner in uw dood
Dan ooit in t leven,
Toen aan uw wang het rozerood
Zijn gloed mocht geven!
Nog zoo veel dierbrer aan het hart,
Dat u moet derven,
Dan toen t u liefbad zonder smart,
Doet dit het sterven?

Is dit het, wat de dood vermag?
Het schoonste ontdekken?
Het beste, dat het diepste lag,
Naar boven trekken?
Geheel de kracht, den ganschen schat
Ons doen waardeeren
Der liefde, die ons hart bevat,
En nog vermeeren?

Zoo is dan t einde een nieuw begin;
Zoo sluit ons scheien
Een inniger vereenen in,
Dat door ons schreien
Een lach van stille blijdschap weeft,
Verzeekring gevend
Dat onze liefde een toekomst heeft,
Voor eeuwig levend.


Ingezonden op: 19 July 2001