WAARSCHUWING.

Overloop uwen vriend niet, noch zit er te lang;
Voor een zegen, verwierft ge u vervloeking.
Menig vriend maakt het daardoor zijn vrienden te bang.
Uw bezoek zij bezoek, geen bezoeking.


Ingezonden op: 19 July 2001