SENTIMENTEEL.

Gevoelziek volkje, smart-studenten,
Verliefd, gekrenkt, mistroostig koor!
Gij gorgelt u met sentimenten;
Maar slikt gij ooit een droppel door?


Ingezonden op: 19 July 2001