SPREEK VAN UZELVEN NIET.

Spreek van nzelven niet, ten goede noch ten kwade ;
TOON wie gij zijt, en elk zal WETEN wie gij zijt.
Miskenning heeft haar tijd, en doet meer nut dan sch
Mits gij met daden, niet met woorden, haar bestrijdt.
„Zoo iemands wegen ”, zegt de Schrift, „den Heer behagen
Bevredigt hij met hem, ook die hem fel weerstond;” (*)
Maar die zich roert en weert en slagen keert met slagen,
Mistrouwt zichzelf en God, en boort zich in den grond.


Ingezonden op: 19 July 2001