T SPREEKT VANZELF.

Jan heeft zijn buurman welgedaan;
Maar dees ontloopt hem sinds dien dag.
Vanwaar die afkeer komen mag?
Elk poogt zijn crediteur te ontgaan.


Ingezonden op: 19 July 2001