ETHISCHE STATISTIEK.

Whats done we partly may compute,
But neer what is resisted.
BURNS.

Pas op! uw kennis is beperkt,
Zij weet iets van t gedane;
t Begane kwaad is ras bemerkt;
Maar ook het wederstane?


Ingezonden op: 19 July 2001