STELSELS.

Gansch objectief te zijn is de eisch, is wenschlijk;
Maar zou het mooglijk zijn ?
Och! paai u met geen schijn!
De stelsels zijn persoonlijk, of niet menschlijk.


Ingezonden op: 19 July 2001