SURSUM CORDA.

Verwachten en Betreuren,
Ziedaar, o menschenkind! uw lot,
Zoolang gij t hoofd niet op kunt beuren
En zeker wezen van uw God.


Ingezonden op: 19 July 2001