TAAL OPTIMISME.

AAN

De taal schijnt me optimist; ’t gelaat noemt ze ook: het wezen.
Maar laat ons elk gelaat altijd het wezen lezen?
Ja, bij de oprechten zijn gelaat en wezen één.
Maar, zijt gij dit? ’t Gelaat zegt „ja;” het wezen: „neen.”


Ingezonden op: 19 July 2001