TELEOPHOBIE.

„’t Geschaapne heeft geen doel”, — ’t en zij om te bewijzen
Wat gij bewezen wenscht te zien.
Den Maker mag het werk niet prijzen;
Genoeg zoo ’t maar den roem des Onderzoekers dien’!
 „Een plan!…,” Het denkbeeld doet u schrikken,
’t Is alles gansch vanzelf gegaan,
Maar komt zich in uw stelsel schikken,
Als waar ’t alleen daarom gedaan.


Ingezonden op: 19 July 2001