TELEURSTELLING.

’t Stond in d’ oproepingsbrief te lezen.
De president herhaalde ’t luid:,
Gedachtenwissling” zou het wezen:
Maar ’t kwam op woordenwissling uit


Ingezonden op: 19 July 2001