Tezijnertijd, komt ramp en tegenspoed.
Bevreesdheid gaat ze halfweg tegemoet.


Ingezonden op: 19 July 2001