TIJD = GELD.

„Tijd”; roept gij daaglijks; „tijd is geld.” Dit zal
Daarbij uw denkbeeld zijn: „En geld is ’t al.”


Ingezonden op: 19 July 2001