TREURSPEL.

Magnumque loqui. nitique cothurno.

Spreek grootsche taal, en stap op hooge brozen,
Maar wees een Aeschylus.
Zoo niet, dan stiller tred en lager toon gekozen,
Of ieder lacht u uit, mislukte tragicus.


Ingezonden op: 19 July 2001