AAN VERACHTERS HUNS VOLKS.

Wat smaalt ge op Neerlands volk, „van d’ ouden roem vervallen”;
Wat schimpt ge op hen, die „op dien ouden roem slechts brallen;’
Gij, die geen teeken geeft van beter soort of kracht?
Die dit doen, zijn er nog bij ’t levende geslacht.
Miskent hen niet, noch dooft, kwansuis op elk verbolgen,
Den moed bij die niet uw, maar beter voorbeeld volgen.


Ingezonden op: 19 July 2001