DE VERBORGENHEDEN DES GELOOFS.

Geniet, ook waar geen inzien is vergund.
Drink uit de bron, die gij niet peilen kunt.


Ingezonden op: 19 July 2001