HYGI╦ENSCHE VERBRANDINGSIJVER.

Dat menschen sterven, werd weleer den Dood verweten;
Nu zijn de dooden schuld; de Dood wordt glad vergeten.


Ingezonden op: 19 July 2001