VERFLAUWING.

De zangdrift schiet wel wat te kort,
Bij t klimmen van de jaren;
Wat vroeger grif werd uitgestort,
Schijnt grooter zorg te baren.
Het hart zij vol gelijk weleer:
De hand is traag, en tast niet meer
Zoo gretig naar de snaren.

Wie trekt zich t aan? Een nieuw geslacht
Doet nieuwe liedren rijzen,
Verlangt een andren toon en lacht.
Met de ouderwetsche wijzen.
Welaan, go kindren! toont uw vlijt!
Wij zullen zonder nijd of spijt
Wat goed en schoon is prijzen.


Ingezonden op: 19 July 2001