VERKEERD EFFECT.

Gij meent het goed, maar t werkt verkeerd.
Voor de ondeugd wilt gij afschuw wekken
Maar beeldt haar af met zulke trekken,
Dat zij zichzelf bewondren leert.,
Fier dat gij t zijt, die haar wil malen
Komt zij zlch zien in uw verhalen,
Komt zij zich spieglen in uw lied,
En denkt: ,,k Ben nog zoo leelijk niet.


Ingezonden op: 19 July 2001