MET EEN VERREKIJKER, AAN MIJN DOCHTER.

naar Madera vertrekkende.

Hoe ver gij over zee en baren
Ook kijken zult door deze buis,.
Gij kunt niet tot uws Vaders huls,
Niet tot in onze harten staren.
Maar zoo gij t kondt, gij zoudt ervaren,
Hetgeen gij zonder dat wel weet,
Dat niemand onzer u vergeet.

8 Oct. 1880.

Ingezonden op: 19 July 2001