WAARSCHUWING.

Zoo gij uw weg met God wilt tren:
Loop nooit vooruit; dan loopt ge alleen.


Ingezonden op: 19 July 2001